21 ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΚΙΤΣΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Τα σχέδια είναι του Mahmoud Salameh, ενός πρόσφυγα που έζησε 17 μήνες φυλακισμένος σε κελί στην Αυστραλία, περιμένοντας να εγκριθεί η αίτηση παροχής ασύλου.
Plans are of Mahmoud Salameh, a refugee who lived 17 months imprisoned in a cell in Australia, waiting to approve the request for asylum.
Πηγή: kollectnews.org - Συνεργατικό Μέσο Ενημέρωσης