Ηλεκτροδότηση των 20 οικίσκων στο Νεράκι

Ηλεκτροδοτήθηκαν προσωρινά οι 20 οικίσκοι, στο Νεράκι Λαυρίου, για 40 οικογένειες Προσφύγων με 60 Παιδιά με τη συμβολή του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου.
Αναγκαιότητα σε:
θερμαντικά σώματα
ηλεκτρικές εστίες για μαγείρεμα.