Άμεση ανάγκη για τους πρόσφυγες

Άμεση ανάγκη σε : 
 
Ψύκτη νερού ή μικρό ψυγείο
Κουζινάκι
Βραστήρες